آخرین خبر/ حبیب رضایی در اینستاگرامش نوشت:

ایمان، عمل و عشق انگار گم‌شده این روزگارانند... خدایا معجزه را دریغ مکن از دست‌های به تمنا بالا آمده... آمین...و همین
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید