آخرین خبر/ سوفی! اگر من می خواستم در این درس ها تنها یک چیز به تو یاد دهم، آن بود که " در قضاوت عجله نکن ".


دنیای سوفی
یوستین گردر
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید