آخرین خبر/ می‌رفت و ندانست که از دفتر ایام
هر فال که بی‌دوست زدم، دربه‌دری بود

خوش‌بودم‌و دلبسته‌ی فردای خوشِ خویش
کز دوست همه وعده‌ی من همسفری بود

حسین منزوی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید