آخرین خبر/ بی خیال تمام دلواپسی هایمان
به موسیقی دلنواز گوش کن
فنجانت راسربکش
وبگذار
آنقدرحالمان خوب شود
که یادمان برود
امروز چند شنبه است ...

مهدی گودرزی


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید