آخرین خبر/ قانون شماره یک: حق نداریم همزمان به ترک هم فکر کنیم. وقتی یکی از اون یکی متنفره، اون یکی این حق رو نداره.
قانون شماره ی دو: جفت مون اجازه داریم افسرده باشیم،ولی یه روز در میون. دوشنبه و چهارشنبه و جمعه مال تو،
سه شنبه و پنج شنبه و شنبه مال من."
"یکشنبه چی؟"
"یکشنبه ها خوشحالیم."
آلدو گفت"قبول."

ریگ روان
استیو تولتز


ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید