آخرین خبر/ هنگام مواجه شدن با ابلهان، انسان تنها یک راه برای نشان دادن شعور دارد که همکلام نشدن با آنهاست!


در باب حکمت زندگی
آرتور شوپنهاور
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید