آخرین خبر/ در بهای بوسه‌ای جانی طلب
می‌کنند این مبتلایان، الغیاث!
حافظ و اسماعیل امینی

در گردش چشم تو گمم، باور کن!
انگشت‌نمای مردمم، باور کن!
عشق تو شیوع کرده در شهرِ دلم
چشمت کرونا و من قمم، باور کن!
سیدعلی نقیب

دستان پر از محبتت ما را کشت
آغوش پر از حرارتت ما را کشت
اینها به کنار، چشم بادامی من
تست کرونای مثبتت ما را کشت!
سعید بیابانکی

باید پس از این فرارِ معکوس کنم
جای رؤسا تکیه به ویروس کنم
مأیوس از آینده‌ام و می‌خواهم
هر کس کرونا گرفته را بوس کنم!
شروین سلیمانی

هی بست به کار همّتش را نامرد
تا نشر دهد محبتش را نامرد
بوسید مرا، سپس نشان داد به من
تست کرونای مثبتش را نامرد!
شیخ غیرمفید

از کانال تلگرام @ehsanname

تصویر هم رباعی علی‌مدد رضوانی با خط مهدی میرزایی

ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید