آخرین خبر/ بگذارید این وطن دوباره وطن شود!
بگذارید دوباره همان رویایی شود که بود.
بگذارید پیشاهنگ دشت شود؛
و در آن‌جا که آزاد است منزلگاهی بجوید.
این وطن، هرگز برای من وطن نبود...

بگذارید این وطن رویایی باشد که رویاپروران در رویای خویش‌داشته‌اند.
بگذارید سرزمین بزرگ و پرتوان عشق شود؛
سرزمینی که در آن، نه شاهان بتوانند بی‌اعتنایی نشان دهند؛
نه ستمگران اسبابچینی کنند
تا هر انسانی را، آن که برتر از اوست از پا درآورد...

شعر: لنگستون هیوز
ترجمه و دکلمه: احمد شاملو

از اینستاگرام time_dialog#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید