آخرین خبر/ امشب تمام عاشقان را دست به سر کن
یک امشبی با من بمان با من سحر کن

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید