آخرین خبر/ این داستان درباره مردی به نام ادی است که با مرگ او در آفتاب تابان، از پایان آغاز می‌شود. شاید شروع یک داستان از پایان عجیب باشد؛ اما همه پایانها، آغازهایی است که ما آن را در آن زمان خاص تشخیص نمی‌دهیم.

پنج نفری که در بهشت ملاقات میکنید
میچ آلبوم
نشرالبرز

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید