آخرین خبر/ عشق من
آب ها لنز مورب دارند
آدمو واروونه ثبتش می کنند
عکسمون تو آب برکه تا قیامت می مونه
رنگی یا سیاه سفید ؟
من سیاه و تو سفید
آتیش چی ؟ تو آبا خاموش نمی شن آتیشا
نمی دونم والله
چتر رو بدش به من
اون کسی که چتر رو ساخت عاشق بود
نه عزیز دل من ‚ آدم بود

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید