آخرین خبر/ ظاهراً برنامهٔ فرمول یک، دست یه عده بچه دبستانیه که دست برقضا تنبل‌ترین شاگردای کلاس هم هستند.
سازمان بزرگ صداوسیما چه کار می‌کنه؟
بودجهٔ کلان می‌گیره، آگهی و تبلیغ می‌گیره که برنامه‌سازانش واژهٔ خانواده رو به این روز دربیارن؟

آب بی‌قیدی که از سر علی ضیا گذشته، کاش یکی بود صدای ما رو به جایی می‌رسوند.

هر روز چراغی در این سازمان خاموش می‌شه.

گند زدن به زبان فارسی، اون هم به این شدت، نمی‌تونه اتفاقی باشه.

باید یه فکری کرد.

کاش فرهنگستان زبان و ادب فارسی یه کاری بکنه.
ما که دستمون کوتاهه.

از اینستاگرام dorost.nevisi.official