آخرین خبر/ ‌وقتی میان همهمه‌ها بی صدا شدی
یعنی به عشق و دردسرش مبتلا شدی

مَنعم مکن ز گریه که این گریه‌ی غم است
تو اشک شوق بودی و از من جدا شدی

با رفتنت اگرچه کنار آمدم ولی
با دشمنم چگونه؟ کجا آشنا شدی؟

دنیا همیشه دار مکافات بوده است
من بی وفا قبول، تو هم بی وفا شدی

ای بغض مانده کنج گلویم چه کرده‌ای
همچون صدف دهان که گشودم رها شدی

پیراهنت شبیه دعا بر تن من است
خیلی عجیب نیست برایم خدا شدی

سعید شیروانی


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید