آخرین خبر/ جنگیدن زیباتر از پیروزیه.
به سمت مقصد رفتن، از رسیدن به اون با ارزش‌تره. وقتی برنده می‌شی یا به مقصد می‌رسی یه خلأ رو تو خودت حس می‌کنی؛ واسه پُر کردن همین خلأ باید دوباره راه بیفتی و مقصد تازه‌ای پیدا کنی ...


نامه به کودکی که هرگز زاده نشد
اوریانا فالاچی
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید