آخرین خبر/ تا جوان هستی سعی کن تا جایی که می توانی رنج عشق را بچشی. چون این طور چیزها تا آخر عمر نمی ماند.


عشق در زمان وبا
گابریل گارسیا مارکز#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید