آخرین خبر/ مثل درختی که
به سوی آفتاب قد می کشد
همه وجودم دستی شده است
و همه دستم خواهشی: خواهشِ تو...

احمد شاملو#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید