آخرین خبر/ نام من بکی‌ست. وقتی‌که به خانه رسیدم، دیدم که همسرم، کریس، با چاقو به قتل رسیده و خانه‌مان را به طورکامل به هم ریخته‌اند. این گونه که به نظر مى‌رسد، کریس چیزی داشته که متعلق به آنان بوده است و من براى اینکه زنده بمانم، باید آن را پیدا کنم و به ایشان بازگردانم. آنان به من هفت روز فرصت داده‌اند.
هیچ‌جایی برای پنهان شدن ندارم و نمی‌دانم باید کجا را جست‌وجو کنم.
بنابراین، با اینکه به پایان مهلت نزدیک می‌شوم، تصمیم گرفتم که مقاومت کنم.
اکنون همۀ آنچه دارم، ذهنی پر از دروغ و یک نقشۀ خیلی بد است.
این داستان من است...

پایان دروغها
اندرو برت
ترجمه‌ی فرانک سالاری
نشرالبرز

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید