آخرین خبر/ کتاب خواندن مانند نواختن پیانو است، باید قواعد نواختن پیانو را بیاموزی
سپس قواعد را فراموش کنی و با قلبت کتاب بخوانی ...

دانسته هایت را به کار بگیر
کن بلانچارد

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید