آخرین خبر/ خسته از سعی‌کردنی! خسته از اینکه وقتی آزار می‌بینی لام‌تاکام حرف نمی‌زنی، خسته از شب‌هایی که بی‌قراری، خسته از اینکه تظاهر می‌کنی همه‌چیز خوب است و خسته از محکم چنگ‌زدن به او، زمانی‌که می‌دانی باید رهایش کنی.

چیزهایی که کاش میتوانستم به او بگوییم
ام سوسا
ترجمه نهال سهیلی فر

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید