آخرین خبر/ چه قدر خوب است که برای تاسف خوردن به حال خودمان نیز زمان مشخص و محدودی در نظر بگیریم. چند دقیقه اشک بریزیم و بعد به استقبال روزی برویم که در پیش رو داریم ...


سه شنبه ها با موری
میچ آلبوم#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید