آخرین خبر/ تازه فهمیدم مخم تاب دارد!


سیدمصطفی صابری


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید