آخرین خبر/ زندگی حتی وقتی انکارش می کنی، حتی وقتی نادیده اش می گیری،حتی وقتی نمی خواهی اش از تو قوی تر است.
از هر چیز دیگری قوی تر است.


من او را دوست داشتم
آنا گاوالدا
#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید