آخرین خبر/ ای وای دل
ای دلبر و مقصود ما ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما نظاره کن در دود ما

ای یار ما عیار ما دام دل خمار ما
پا وامکش از کار ما بستان گرو دستار ما

در گل بمانده پای دل جان می‌دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل ای وای دل ای وای ما

شعر از مولانا
دکلمه از شاملو

برگرفته از پیج time_dialog

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید