آخرین خبر/ تا کی غم آن خورم که دارم یا نه
وین عمر به خوشدلی گذارم یا نه
پر کن قدح باده که معلومم نیست
کاین دم که فرو برم بر آرم یا نه

شعر خیام
با صدای احمد شاملو
اینستاگرام time_dialog


#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید