آخرین خبر/ بسته پیشنهادی امروز کتاب باز: فیلم راننده تاکسی، مستند زمانی که سلطان بودیم

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید