آخرین خبر/ توضیح حامد عسکری درباره کتاب جدیدش خال سیاه عربی در برنامه کتاب باز توضیح می دهد.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید