آخرین خبر/ آدم‌ها آن قدر زود عوض می‌شوند
که تو فرصت نمی‌کنی به ساعتت نگاه بیندازی
و ببینی چند دقیقه بین دوستی‌ها و دشمنی ها
فاصله افتاده است

زویا پیرزاد
چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید