آخرین خبر/ متن خوانی زیبای هوتن شکیبا در برنامه رادیو هفت را ببینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید