آخرین خبر/ عاشقانه ها با پیام دهکردی در برنامه کتاب باز را ببینید.

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید