آخرین خبر/ زندگی به من آموخت که تحول و پیشرفت آهسته اتفاق می‌افتد.
نه در عرض دو سال، چهار سال یا حتی یک‌عمر. ما بذرهای تحول را می‌کاشتیم و شاید ثمرۀ آن را هرگز نمی‌دیدیم. باید صبور می‌بودیم.

نام کتاب: میشل شدن
میشل اوباما

#باهم_شکستش_می‌دهیم
ما را در کانال «آخرین خبر» دنبال کنید