آخرین خبر/ انسان، هیچ گاه برای خود مأمن خوبی نبوده است
ما راه می رفتیم و زندگی نشستن بود
ما می دویدیم و زندگی راه رفتن بود
ما می خوابیدیم و زندگی دویدن بود
نه!
انسان، هیچ گاه برای خود مأمن خوبی نبوده است.

دکلمه حسین پناهی
اینستاگرام time_dialogبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید