آخرین خبر/ گاهی اوقات توهم داشتن شادی می‌تواند واقعا شادی بیافریند، بی آن که آدم خود متوجه باشد.


پس از تو
جوجو مویزبه پیج اینستاگرامی «آخرین خبر» بپیوندید