آخرین خبر/ در قسمت چهارم حیف درخت سراغ کتابی رفتیم که مصداق اتم حیف درخت است. یعنی اصلا حیف درخت آن است بجای اینکه آن حیف درخت باشد!

فکر کنید یک نفر که معتقد بوده بیان برخی نکات در قالب کتاب و مدت انتظار برای انتشار کتاب باعث سوختن ان مطالب و از بین رفتن تاثیرگزاری اش میشود میرود صفحه اینستاگرام میزند تا واکنشهای سریع به اتفاقات روز بدهد، بعد همان واکنشها را بر میدارد کتاب میکند. یا در واقع بر میدارند برایش کتاب میکنند!
پول بیت المال و انتشارات دولتی و... هم که کشک!

واقعا ای کاش شما 33 هزار تومان پول مفت داشتید، یا لااقل انقدر من را قبول داشتید تا حرفم را بدون چون و چرا قبول کنید، بعد به شما میگفتم همگی بروید این کتاب راب خرید و از نزدیک با عمق فاجعه روبرو شوید!

فکر کنید: برخی محتواهایی که کاربران در خود اینستاگرام با هشتگ #موقت منتشر میکنند و چند ساعت بعد بخاطر گذشتن مناسبتش حذف میکنند را اینجا با پول بی‌زبان بیت‌المال برداشته‌اند کتاب کرده‌اند تا در اختیار آیندگان بگذارند!

بیچاره بیت المال... بیچاره صنعت نشر... بیچاره ما... بیچاره تر از همه، درخت!

ممنون از amirhassanmohammadpour بخاطر اینکه همچنان زحمت تدوین این آیتمها را میکشد.