آخرین خبر/ شما این توانمندی را دارید که هر چیز واقعی را که برای خود آرزو دارید، رقم بزنید.
اگر هدف‌های خود را با دیگران در میان می‌گذارید و آنان به جای آنکه شما را تشویق کنند، می‌گویند: «کمی واقع‌گرا باش.»
بدانید که این نسخۀ آنان است و ربطی به شما ندارد.
این جمله نشان از تجربه‌ها، ترس‌ها و باورهای محدود آنان دارد. حقیقت شما مخصوص خودتان است و باید همان‌طور که شما می‌خواهید، شگفت‌انگیز و جذاب باشد.


راز دختران موفق
کارا الویل لیبا