آخرین خبر/ آن‌چه که می‌تواند به زندگی تو معنی و مفهوم بدهد، وقف خودت در راه دوست‌داشتن و عشق به دیگران است، وقف خودت به جمعیت اطرافت و وقف خودت به خلق پدیده‌هایی که به تو انگیزه و مفهوم بدهد.


سه‌شنبه‌ها با موری
میچ البوم