آخرین خبر/ آن‌ها که به خانه‌ی من آمدند روایتی است روان و سیال از زندگی یک نویسنده در دنیای معاصر
درباره‌ی کتاب آن‌ها که به خانه‌ی من آمدند
راوی این داستان به عنوان شخصیت اصلی خود شمس لنگرودی است که مدتی پیش از زمان شروع داستان کتاب جدیدی را در مخالفت با باور به دنیای ماورایی اجنه به چاپ رسانده است. همه‌چیز از همین‌جا شروع می‌شود. انکاری که او را تا پای باور پیش می‌برد.

نام کتاب: آن‌ها که‌ به خانه‌ی من آمدند
نویسنده: شمس لنگرودی