آخرین خبر/ نیازی نیست انسان‌ها را امتحان کنید
کمی صبر کنید خودشان امتحانشان را پس می‌دهند

ارنست همینگوی
مردان بدون زن