آخرین خبر/ آتش مگیر
نسوز
شعله نکش
جر نخور!
که من
شبها
ستاره‌های تو را
خواب دیده‌ام

بی‌جان و سرد
تهی از امید و شور
خالی ز زرق و برق‌های آمریکن‌دریم
بر روی چوبه پرچم تکان نخور
که من
در روزهای سرد زمستان
جای پتو
تو را به روی خودم
هفت دور کشیده‌ام

اینگونه بی‌خیال
به رسم جهانیان
در زیر دست و پای نفهمی مردمت
لگد نشو
که من
از روی تو
بهتر ز کانگورو
عمری پریده‌ام

و این
تنها یکی‌ست
از تپه‌های ندیده‌ام!

محمدرضا شهبازی
برگرفته از پیج mrezashahbazi