آخرین خبر/ ناگهان خودت رو در دنیایی شگفت‌انگیز می‌بینی؛ که در آن، آخرالزمان و عصر حجر باهم تلاقی کرده بودند.


صداهایی از چرنوبیل
سوتلانا الکسیویچ