مشرق/ سردار فلاح‌زاده معاون سپاه قدس:
آخرین کتابی که شهید سلیمانی روزهای آخر قبل از شهادتش برای خودش خلاصه‌برداری کرد، کتاب «انسان کامل» شهید مطهری بود.