آخرین خبر/ برای از میان برداشتن رنج‌هایمان باید برخلاف عواطف و خواسته‌مان رفتار کنیم و تسلیم را برگزینیم. هر چیزی که در پی دگرگونی‌اش هستیم، هر چیزی که از آن هراس داریم، هر چه که ما را خشمگین می‌کند یا حاضر به پذیرش آن نیستیم، مانند چسب ما را به گذشته، داستان زندگی‌مان و باورهای موهومی که آن را پیش می‌برد، می‌چسباند.

اگر خود را تسلیم بخش‌های تشکیل دهنده زندگی‌مان کنیم، آنگاه می‌توانیم با گوشِ جان به‌ صدایِ بخش‌های بیگناه‌ترمان گوش فرا دهیم و خود را از شر صداهای تکراری و دائمی صندوق سایه‌مان خلاص کنیم.

راز سایه
دبی فورد