آخرین خبر/ دهانت را می‌بویند مبادا که گفته باشی دوستت می‌دارم
دلت را می‌بویند
روزگار غریبی‌ست، نازنین

و عشق را کنار تیرک راه‌بند تازیانه می‌زنند
عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد
در این بُن‌بست کج‌وپیچِ سرما آتش را به سوخت‌بارِ سرود و شعر فروزان می‌دارند

به اندیشیدن
خطر مکن
روزگار غریبی‌ست، نازنین

آن که بر در می‌کوبد شباهنگام
به کُشتنِ چراغ آمده است
نور را در پستوی خانه نهان باید کرد...

شعر و دکلمه از احمد شاملو
اینستاگرام time_dialog