آخرین خبر/ من جز شما گلایه به صحن کجا برم؟
راز غریب را به کدام آشنا برم؟

ای جان و دل به گنبد و گلدسته ات مقیم
جان را کجا گذارم و دل را کجا برم؟

شعرخوانی عبدالجبار کاکایی
تولید شده در خانه شعر و ادبیات
کارگردان: محمدحسین آل اسحاق
تولید شده در: استودیو نقش ماندگار ایرانیان