آخرین خبر/ علی ملاقلی پور در اینستاگرامش نوشت:
کتاب «خیر و شر» به نگارش مهدی آذری یزدی
کتابی برای نوجوانان است ، من هم وقتی نوجوان بودم این کتاب را خریدم ولی چند باری همان زمانها سعی کردم بخوانم دیدم اصلا جذاب نیست و کنار گذاشتم ، بعد از سالها امروز آنرا یافتم و خواندم ولی باز هم اصلا جذاب نبود ، شاید این نوع قصه گویی به درد همان دهه چهل می خورده که اولین بار چاپ شده و نوجوانان متولد دهه سی ، داستانی که از اول آخرش پیداست و دو شخصیت دارد به نام خیر ( که همه چیزش مانند نامش خیر است ) و شخصیتی به نام شر ( که همه افکار و رفتارو شخصیتش شر است ) و آنقدر فضایی و غیر قابل باور و بدون کشش که هیچ امکان حدس زدنی نمی گذارد شخصیت خیری که فقط کارش خیر و خوبی است امکان خطایی از او نیست! حتی با مطالعه زندگی پیامبران سیر رشد و تغییر در آنها جذاب است و حتی حضرت موسی و تند خویی و ضرب و جرحش در جوانی تا آن قصه موسی و شبان گرفته که همه محل تغییر و رشد پیامبر خداست و یا اشتباه حضرت یونس که قومش را رها می کند و به عذاب خدا گرفتار می شود باعث جذابیت خواندن داستان های آنهاست که انسانهای خیر هم اشتباه و خطاهای بزرگ می کنند و گاه تنبیه هم می شوند اما در این کتاب در اخر قصه همانطور که از اولش قابل حدس هست شخصیتی با نام شر به زوال و بی آبرویی و نابودی می رسد و حتی تغییری در او بوجود نمی آید و شخصیت خیر هم به زن و پول و مقام می رسد و محبوب می شود .


پی نوشت : اینبار توصیه می شود این کتاب را برای نوجوانان خود نگیرید چون اصلا جذاب نیست و خواندنش هیچ درام و کششی ندارد همین که روی جلد کتاب را دیدید بس است چون پایانش هم همان است ، قرار هم نیست همیشه افکار نسلهای قبلی را تایید کرد گاهی افکار کهنه می شود و تاریخ مصرفش تمام می شود . همیشه در داستان نویسی قهرمانهای خاکستری و رشد درونی اشان در طول قصه جذابتر از شخصیتهای مطلق سفید هستند که پایان شخصیتشان قابل حدس هست .