آخرین خبر/ تازگی ها بوسه ات طعم سیاست می دهد
تلخ و شیرین است، هشدار خیانت می دهد

حال آغوش تو مانند گذشته خوب نیست
عطر تو بوی خیانت در امانت می دهد

دست هایت را نمی فهمم ولی در دستم است
لمس هم گاهی صدای گنگ رخوت می دهد

چیست در زیبایی نفرینی چشمان تو
که جواب عشق را با هتک حرمت می دهد

شعر و دکلمه از دکتر افشین یداللهی
اینستاگرام time_dialog