آخرین خبر/ هرچیزی حدی داره، حتی اسطوره سازی!
اینکه برداری صفحات سررسید یه نفر رو اسکن کنی و چاپ کنی واقعا دیگه ظلم به تک تک درختهاست.
ما توی این قسمت از حیف درخت خیلی نخواستیم با خود مرحوم عباس کیارستمی و نظراتش و حتی چیزهایی که توی این کتاب از اون چاپ شده کار داشته باشیم، مخصوصا اینکه بطور اتفاقی -واقعا اتفاقی- قسمت امروز مصادف شد با سالروز مرگ ایشون.
ایشالا ایشون با موالیان و افرادی که توی دنیا دوستشون داشته محشور بشه، ما چی کار داریم!
اما خب دیگه نمیشه از چاپ چنین کتابی گذشت. فارغ از اینکه عباس کیارستمی کی بوده و چی گفته و چی ساخته و چی توی سررسیدش نوشته، اینکه به این شکل برداری اون سررسید رو چاپ کنی حتما مصداق «حیف درخت»ه.

همچنان ممنون از امیرحسن محمدپور بخاطر زحمتی که برای ضبط و تدوین این آیتمها میکشه.

برگرفته از اینستاگرام mrezashahbazi