ایبنا/ سیزدهم و چهاردهم تیرماه سالمرگ و زادروز صادق چوبک، نویسنده مطرح بوشهری است و در همین راستا انتشارات جاویدان خبر کوتاهی درباره وضعیت آثار این نویسنده در اختیار ما قرار داده است که در ادامه می‌خوانید.
بر اساس خبر ارسالی کتاب‌های صادق چوبک، همه با حروفچینی و طراحی جلد جدید از سوی انتشارات جاویدان تجدید چاپ شده و به مناسبت تولد و سالمرگ این نویسنده فقید منتشر شده است.

وضعیت چاپ کتاب‌های صادق چوبک به شرح زیر است:
«انتری که لوطیش مرده بود»/ ١١٦ صفحه/ چاپ چهارم/ قیمت ١١هزارتومان
«چراغ آخر»/ ١٣٦ صفحه/ چاپ چهارم/ ١٣هزارتومان
«خیمه شب بازی»/ ٩٦ صفحه/ چاپ چهارم/ ٩هزارتومان
«روز اول قبر»/ ١٦٦صفحه/ چاپ چهارم/ ١٦هزارتومان
«تنگسیر»/ ٢٣٦ صفحه/ چاپ چهارم/ ٢٤هزارتومان

همچنین انتشارات جاویدان اعلام کرد که رمان «سنگ صبور»، نیز به تازگی صفحه‌بندی و حروف‌چینی شده است اما کل کتاب مجوز نگرفته است و نمی‌تواند در بازار عرضه شود.