ایسنا/ شما چقدر برای فرزند خود وقت می‌گذارید؟ منظور طول زمان کار برای تأمین نیازهای مادی او، مثل خوراک و پوشاک و حمام و... نیست بلکه بودن با او، بازی، درد دل، گفت‌وگوی صمیمانه، با هم کتاب خواندن، گردش دونفره و...

پدر و مادر عزیز! برای پاسخ به این پرسش، نخست خوب فکر کنید و سپس صادقانه و واقع بینانه به آن پاسخ دهید: شما چقدر برای فرزند خود وقت می گذارید؟ منظور طول زمان کار برای تامین نیازهای مادی او، مثل خوراک و پوشاک و حمام و... نیست بلکه بودن با او بازی، درد دل، گفت و گوی صمیمانه، باهم کتاب خواندن، گردش دو نفره و... فقط بودن با او چقدر فرصت دارید؟

آیا اصلا دغدغه های زندگی روزمره، خستگی، شتاب برای سر و سامان دادن به کارهای گوناگون، برای تان فرصتی باقی می گذارد که به این موضوع و اهمیت آن و تاثیری که به درازای عمر فرزندتان بر زندگی او خواهد گذاشت، فکر کنید؟

چگونه می توانیم وقت خوبی را در کنار فرزند بگذرانیم؟ از مجموعه کتاب های کار برای ارتباط بهتر با زبانی ساده و روان، راهکارهایی عملی به پدران و مادران ارایه می دهد تا با بهره گرفتن از فرصت های کوتاه میان کارها و دوندگی های روزانه، با فرزند خود در دوره های مختلف رشد، ارتباط دوستانه، لذت بخش و به دور از امر و نهی، بازخواست و کشمکش برقرار کنند و به آگاهی ها و مهارت لازم برای فرصت آفرینی در این زمینه دست یابند. در پایان پیشنهادهایی برای استفاده ی فردی و گروهی سودبخش تر از این مطالب آمده و چند فعالیت تکمیلی نیز توضیح داده شده است.

امروزه مسائل و مشکلات زندگی، نگرانی‌ها و دلشوره‌های گوناگون برای تامین معاش و آیندة فرزندان ممکن است والدین را از زندگی عادی و لذت بردن از امکانات موجود در کنار فرزندان بازدارد. آنان برای چیره شدن بر چنین وضعیتی بهتر است مهارت فرصت‌آفرینی را کسب کنند.

فرصت‌آفرینی یعنی تلاش برای به وجود آوردن «فرصت‌های خاص» برای گذراندن لحظه‌هایی پربار و خوش با فرزندان. «فرصت‌های خاص» سبب تقویت ارتباط عاطفی بین والدین و فرزندان، درک ویژگی‌ها، توانمندی‌ها یا ضعف‌های طرفین از یک‌دیگر، پذیرش نظرهای یک‌دیگر، شادی و آرامش هر دو طرف و اعتماد به نفس بیش‌تر، اعتماد به یک‌دیگر، و رفع کدورت‌های احتمالی می‌گردد.

والدین به اطلاعات و مهارت‌هایی برای ایجاد فرصت‌های خاص نیاز دارند. از این رو نگارنده در کتاب حاضر به موضوع فرصت‌آفرینی خاص پرداخته و موضوعاتی از این دست را مطرح ساخته است: فرصت‌آفرینی چیست؟؛ ویژگی‌های فرصت خاص؛ در فرصت‌های خاص از چه کارهایی باید پرهیز کنید؟؛ و برای گذراندن فرصت‌های خاص با فرزند به چه اطلاعات یا مهارت‌هایی نیاز دارید؟

شما چه‌قدر برای فرزند خود وقت می‌گذارید؟ منظور طول زمان کار برای تأمین نیازهای مادی او، مثل خوراک و پوشاک و حمام و... نیست بلکه بودن با او، بازی، درد دل، گفت‌وگوی صمیمانه، با هم کتاب خواندن، گردش دونفره و...

این کتاب با زبانی ساده و روان، راهکارهایی عملی به پدران و مادران ارائه می‌دهد تا با بهره گرفتن از فرصت‌های کوتاه میان کارها و دوندگی‌های روزانه، با فرزند خود در دوره‌های مختلف رشد، ارتباط دوستانه، لذت‌بخش و به دور از امر و نهی، بازخواست و کشمکش برقرار کنند و به آگاهی‌ها و مهارت‌های لازم برای فرصت‌آفرینی در این زمینه دست یابند. در پایان پیشنهادهایی برای استفاده‌ی فردی و گروهی سودبخش‌تر از این مطالب آمده و چند فعالیت تکمیلی نیز توضیح داده شده است.