تسنیم/ «کارنامه خورش»، دستور غذاهای نادر میرزا قاجاری با ویراست خوش‌خوان به کوشش نازیلا ناظمی از سوی نشر اطراف منتشر شد.
نشر اطراف کتاب «کارنامه خورش»، دربردارنده دستور غذاهای نادرمیرزا قاجاری را به کوشش نازیلا ناظمی منتشر کرد.

این اثر دربردارنده دستور کامل غذاهای مختلف ایرانی و گاهی غیرایرانی است که به همت نادر میرزا و همراهی همسرش نوشته شده است. تسلط نویسنده به ادبیات، تاریخ و طب دوره خودش و دقت او در نگارش باعث شده کتاب «کارنامه خورش» تنها دستور طبخ غذاهای مختلف نباشد. این کتاب فرهنگ‌نامه‌ای از غذاهای ایرانی است به همراه شرح حوادث تاریخی، خاطرات نویسنده، قصه و شعر است که همه با نظمی درونی کنار هم نشسته‌اند.

توصیفات و ابداعات زبانی برای طعم‌ها و تاریخچه‌ غذاهای محلی ایران، همراه گزارش آداب و رسوم روابط اجتماعی و خانوادگی آن دوره کاری کرده که این متن در گذر زمان همچنان خواندنی و تازه باشد.
خوانش دیگری از نسخه‌ این دستورات غذایی را انتشارات دانشگاه تهران قبلاً به چاپ رسانده است. اما نشر اطراف در آماده‌سازی «کارنامه خورش» علاوه بر خوانش دوباره و دقیق نسخه‌ خطی و رفع ابهام‌ها به ویرایش و خوش‌خوان‌سازی پرداخته است.

پی‌نوشت کتاب نیز شامل تغییراتی است که برای خوش‌خوانی و وضوح متن اعمال شده است. همچنین نکات و اطلاعاتی که دانستن آن خواندن متن را برای مخاطب آسان‌تر می‌کند نیز در این بخش آورده شده است.
درباره نویسنده کتاب آمده است: «نادر میرزا قاجار یکی از نوادگان فتحعلی شاه است که برخلاف خیلی از شاهزادگان قاجاری قدر ندید و بخشی از عمرش را به خاطر درگیری‌های سیاسی در زندان گذراند. او را می‌توان یکی از شاهزادگان فرهیخته‌ قاجاری دانست که سال‌های آخر عمرش را به مطالعه و نویسندگی گذراند. «تاریخ و جغرافی دارالسلطنه تبریز»، «نوادرالامثال» و «لغات تشریح انسان» از آثار اوست.»

انتشارات اطراف در گرافیک کتاب بر اساس ذوق و سلیقه نویسنده در نسخه خطی عمل کرده است.‌ نام کتاب، طراحی جلد، فونت و نشانه‌هایی که در عنوان کتاب و سرفصل‌ها استفاده شده همه بر اساس نسخه‌ی خطی نادر میرزا است.