ایبنا/ کتاب دنیای قهرمان تالیف مرتضی صالح‌آبادی توسط موسسه انتشاراتی خاتم به چاپ رسید.
این کتاب کوششی است برای فراهم آوردن مجموعه‌ای از نظرات مرتبط با موضوع شخصیت قهرمان و بایسته‌های قهرمان‌پردازی در سینما و ادبیات داستانی که در آن نویسنده تلاش کرده است تا دیدگاه منسجم‌تری را از مفهوم شخصیت قهرمان پیش روی خوانندگان بگشاید.

دنیای قهرمان، در هشت فصل و حدود صدوچهل صفحه با آوردن نمونه‌ای از آثار شاخص سینما و ادبیات داستانی و با نگاهی به کهن الگوها سعی کرده است تا به مفهومی چند وجهی از قهرمان‌پردازی دست پیدا کند.
در فصل جمع‌بندی کتاب به این موضوع اشاره شده است که «بیشتر اسطوره‌شناسان و صاحب‌نظران به مطالعه قهرمان و کهن الگوها پرداخته‌اند و آن را در بافتی اسطوره‌ای مورد بررسی قرار داده‌اند. این کهن الگو میراثی است که از گذشتگان به ما ارث رسیده است و در دوره معاصر و مدرن نیز ادامه دارد. درباره قهرمان نمی‌شود به سادگی صحبت کرد چرا که مرز بین شخصیت اصلی و قهرمان همیشه مرز مشخصی نیست. بیشتر نویسندگان شخصیت اصلی را همان قهرمان داستان می‌دانند و اصطلاح قهرمان و شخصیت اصلی را به یک معنا و در کنار هم به کار می‌برند.»

مرتضی صالح آبادی، دانش‌آموخته دوره فیلمسازی انجمن سینمای جوان است و در دانشگاه صداوسیما و در مقطع کارشناسی ارشد نویسندگی رادیو خوانده است. او سابقه فعالیت در حوزه خبرنگاری و برگزاری نشست‌های نقد فیلم و کتاب هم دارد.